RÖRLIG GRAFIK

Exempel på interaktiv grafik jag gjort för Svenska Dagbladet: