Utdöd fågel återuppstod och hotas på nytt

Aldabrarallen dog ut från jordens yta i en katastrof när ögruppen den levde på dränktes i vattenmassor. Men fågeln, som saknar flygförmåga, har återuppstått genom evolution ur en nära släkting som kan flyga. Nu lever Aldrabrarallen åter i sina gamla hemtrakter på en atoll i Indiska oceanen.

Fenomenet — att en art eller underart utvecklas två eller flera gånger — är mycket ovanligt och kallas iterär evolution.

Men nu står Aldabrarallen inför ett nytt hot: den globala uppvärmningen.

Read More