Nick Bostrom: Massövervakning kan bli mänsklighetens räddning

Efter middagen kan någon hemma i köket koka ihop en organism som kan slå ut en hel stad. Den svensk-brittiska filosofen Nick Bostrom har tankar om hur mänskligheten ska kunna rädda sig från potentiellt farlig teknik. Scenariot kan få George Orwells 1984 att te sig munter.

Read More